Home » Posts tagged with "جرابلس، کاتالیزوری برای شناخت منطقه"

Posts tagged with "جرابلس، کاتالیزوری برای شناخت منطقه"

جرابلس، کاتالیزوری برای شناخت منطقه

جرابلس، کاتالیزوری برای شناخت منطقه

شهریور. ۸ | جرابلس، کاتالیزوری برای شناخت منطقه ۸ شهریور۱۳۹۵ مجید بچاوی   پس از نجات شهر مَنبِج در شمال سوریه از دستان پلید داعش، نشستی میان سران روسیه...