Home » Posts tagged with "تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی مجلس خبرگان"

Posts tagged with "تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی مجلس خبرگان"

تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی مجلس خبرگان

تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی مجلس خبرگان

مرداد. ۲ | تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت برخی از اعضای فعلی مجلس خبرگان ۰۲ مرداد ۱۳۹۳ در حالی که یک سال و نیم به انتخابات مجلس خبرگان در ایران مانده...