Home » Posts tagged with "تصویب کلیات قانون جدید احزاب در مجلس"

Posts tagged with "تصویب کلیات قانون جدید احزاب در مجلس"

تصویب کلیات قانون جدید احزاب در مجلس

تصویب کلیات قانون جدید احزاب در مجلس

تیر. ۱۸ | تصویب کلیات قانون جدید احزاب در مجلس ۱۸ تیر ۱۳۹۳ نمایندگان مجلس با کلیات طرحی برای تغییر قانون «فعالیت احزاب، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های...