Home » Posts tagged with "ترکیه قصد حضور نظامی در خلیج فارس دارد"

Posts tagged with "ترکیه قصد حضور نظامی در خلیج فارس دارد"

ترکیه قصد حضور نظامی در خلیج فارس دارد

ترکیه قصد حضور نظامی در خلیج فارس دارد

فروردین. ۶ | ترکیه قصد حضور نظامی در خلیج فارس دارد ۰۶ فروردین ۱۳۹۴ برخی گروه‌های مخالف دولت ترکیه مدعی تلاش آنکارا برای ساختن پایگاه نظامی در خلیج فارس...