Home » Posts tagged with "تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه"

Posts tagged with "تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه"

تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه

مرداد. ۹ | تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه ۰۸ مرداد ۱۳۹۳ درحالی‌که اتحادیه اروپا با تحریم‌هایی شدیدتر از گذشته، محدودیت‌هایی بر بخش‌های مالی، دفاعی...