Home » Posts tagged with "تجمع تهرانی ها مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم"

Posts tagged with "تجمع تهرانی ها مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم"

تجمع تهرانی ها مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم

تجمع تهرانی ها مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم

مهر. ۲۴ | تجمع تهرانی ها مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی و نفی تروریسم ۲۴ مهر ۱۳۹۳ روز گذشته تجعی در شهر تهران و در اعلام حمایت از مردم کوبانی...