Home » Posts tagged with "بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم"

Posts tagged with "بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم"

بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم

بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم

اردیبهشت. ۱۴ | ‫ بزرگترین بندر ترکمنستان در دریای خزر؛ شائبه حذف ایران از مسیر جاده ابریشم ۱۴ اردیپهشت ۱۳۹۷     رئیس جمهور ترکمنستان بزرگترین بندر ساحلی...