Home » Posts tagged with "ایران و آژانس"

Posts tagged with "ایران و آژانس"

ایران و آژانس در مورد نحوه انجام بازرسی از رآکتور اراک به جمع بندی رسیدند

ایران و آژانس در مورد نحوه انجام بازرسی از رآکتور اراک به جمع بندی رسیدند

اردیبهشت. ۱۵ | ایران و آژانس در مورد نحوه انجام بازرسی از رآکتور اراک به جمع بندی رسیدند تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۵ به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس بازرسان آژانس که صبح امروز...