Home » Posts tagged with "ایران"

Posts tagged with "ایران"

غفران بدخشانی: هویتم در بستر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تعریف می شود

غفران بدخشانی: هویتم در بستر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تعریف می شود

اردیبهشت. ۱۱ | غفران بدخشانی در گفتگو با سازمان جوانان پان ایرانیست: روزگاری این مرزهای دروغین و سدهای تحمیلی میان ساکنین ایران بزرگ برداشته می‌شود روشنک...

کنفرانس دریای کاسپین-حقوق ملت ایران در دریای مازندران

کنفرانس دریای کاسپین-حقوق ملت ایران در دریای مازندران

فروردین. ۲۶ | حقوق ملت ایران در دریای مازندران سخنرانی کورش زعیم در کنفرانس دریای کاسپین با حضور سخنرانان: دکتر هرمیداس باوند، دکتر محمدعلی دادخواه، مهندس...