Home » Posts tagged with "انتقال قدرت در بحرین کلید خورد"

Posts tagged with "انتقال قدرت در بحرین کلید خورد"

انتقال قدرت در بحرین کلید خورد

انتقال قدرت در بحرین کلید خورد

تیر. ۱۷ | انتقال قدرت در بحرین کلید خورد ۱۷ تیر ۱۳۹۳ پادشاه بحرین به دلیل ابتلا به نوع خاصی از بیماری و عدم توانایی در امور اجرایی قصد دارد بعد از ۱۵ سال...