Home » Posts tagged with "انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد"

Posts tagged with "انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد"

انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد

انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد

آذر. ۳ | انتخابات ریاست جمهوری تونس برگزار شد ۰۲ آذر ۱۳۹۳ انتخاب ریاست جمهوری تونس روز یکشنبه برگزار شد. برای نخستین بار ریئس جمهوری تونس با رای مستقیم...