Home » Posts tagged with "افشای پول‌های پرداختی مجاهدین خلق به مقامات دولت ترامپ"

Posts tagged with "افشای پول‌های پرداختی مجاهدین خلق به مقامات دولت ترامپ"

افشای پول‌های پرداختی مجاهدین خلق به مقامات دولت ترامپ

افشای پول‌های پرداختی مجاهدین خلق به مقامات دولت ترامپ

بهمن. ۱۸ | افشای پول‌های پرداختی مجاهدین خلق به مقامات دولت ترامپ   ۱۸ بهمن ۱۳۹۵     برگزاری “آسوشیتدپرس”، “فاکس نیوز” و بسیاری از...