Home » Posts tagged with "احیای دریاچه ارومیه در گیرودار بوروکراسی"

Posts tagged with "احیای دریاچه ارومیه در گیرودار بوروکراسی"

احیای دریاچه ارومیه در گیرودار بوروکراسی

احیای دریاچه ارومیه در گیرودار بوروکراسی

شهریور. ۷ | احیای دریاچه ارومیه در گیرودار بوروکراسی ۰۷ شهریور ۱۳۹۳ دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: هنوز با گذشته ماه‌ها از تصویب اعتبار مورد نیاز...