Home » Posts tagged with "آتش سوزی در پارک ملی گلستان ادامه دارد"

Posts tagged with "آتش سوزی در پارک ملی گلستان ادامه دارد"

آتش سوزی در پارک ملی گلستان ادامه دارد

آتش سوزی در پارک ملی گلستان ادامه دارد

مرداد. ۲۷ | آتش سوزی در پارک ملی گلستان ادامه دارد ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ سرپرست روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از ادامه روند آتش سوزی در پارک...