Home » Posts tagged with "کوروش زعیم از زندان اوین به بیمارستان پارس منتقل شد"

Posts tagged with "کوروش زعیم از زندان اوین به بیمارستان پارس منتقل شد"

کوروش زعیم از زندان اوین به بیمارستان پارس منتقل شد

کوروش زعیم از زندان اوین به بیمارستان پارس منتقل شد

اسفند. ۲۰ | کوروش زعیم از زندان اوین به بیمارستان پارس منتقل شد    ۲۰ اسفند ۱۳۹۵     مهندس کوروش زعیم، زندانی سیاسی، روز چهارشنبه، ۱۸ اسفندماه،...