Home » Posts tagged with "چرخش روحانی: رای از اصلاح‌طلبان، سازش با رهبر و سپاه"

Posts tagged with "چرخش روحانی: رای از اصلاح‌طلبان، سازش با رهبر و سپاه"

چرخش روحانی: رای از اصلاح‌طلبان، سازش با رهبر و سپاه

چرخش روحانی: رای از اصلاح‌طلبان، سازش با رهبر و سپاه

مرداد. ۷ | چرخش روحانی: رای از اصلاح‌طلبان، سازش با رهبر و سپاه ۷ مرداد ۱۳۹۶ روشنک آسترکی نزدیکی حسن روحانی و تیم دولت به راست افراطی و سپاه این روز‌ها...