Home » Posts tagged with "واکنش‌ ترامپ‌ نسبت‌ به‌ شاهزاده‌ سعودی"

Posts tagged with "واکنش‌ ترامپ‌ نسبت‌ به‌ شاهزاده‌ سعودی"

واکنش‌ ترامپ‌ نسبت‌ به‌ شاهزاده‌ سعودی

واکنش‌ ترامپ‌ نسبت‌ به‌ شاهزاده‌ سعودی

آبان. ۲۰ | واکنش‌ ترامپ‌ نسبت‌ به‌ شاهزاده‌ سعودی   ۲۰, آبان ,۱۳۹۵     توییت دونالد ترامپ در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ خطاب به شاهزاده سعودی که او را در...