Home » Posts tagged with "نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای ملی"

Posts tagged with "نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای ملی"

باورها نه؛ آدمی محترم است

باورها نه؛ آدمی محترم است

آذر. ۱۶ | مهندس پرویز ظفری مسئول تشکیلات اروپایی و یکی از ۵ معاون رهبر حزب پان ایرانیست و آخرین نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای ملی بودند. سرور ظفری...