Home » Posts tagged with "نجات زاینده‌رود به آلمانی‌ها سپرده شد"

Posts tagged with "نجات زاینده‌رود به آلمانی‌ها سپرده شد"

نجات زاینده‌رود به آلمانی‌ها سپرده شد

نجات زاینده‌رود به آلمانی‌ها سپرده شد

خرداد. ۱۱ | نجات زاینده‌رود به آلمانی‌ها سپرده شد ۱۱ خرداد ۱۳۹۳ مدیرکل توسعه پایدار، تغییر آب و هوا و انرژی وزارت علوم و تحقیقات آلمان گفت: در صدد اتخاذ...