Home » Posts tagged with "مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی"

Posts tagged with "مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی"

مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی

مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی

اسفند. ۲۵ | مدل خارجی «بابک زنجانی» در دولت روحانی ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ دولت در اواخر سال گذشته، با مجوزی از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، ۴.‌۱میلیارد دلار از صندوق...