Home » Posts tagged with "قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی"

Posts tagged with "قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی"

قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی

قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی

تیر. ۲۱ | قطع همکاری وزرای کرد با دولت ائتلافی نوری مالکی ۲۱ تیر ۱۳۹۳ هوشیار زیباری می‌گوید اعضای کرد کابینه نوری مالکی همکاری خود را با دولت ائتلافی...