Home » Posts tagged with "صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام «تبانی با ایران»"

Posts tagged with "صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام «تبانی با ایران»"

صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام «تبانی با ایران»

صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام «تبانی با ایران»

آذر. ۱۷ | صدور حکم جلب برای رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین به اتهام «تبانی با ایران» ۱۷ آذر ۱۳۹۶   یک قاضی در آرژانتین حکم جلب کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهوری...