Home » Posts tagged with "شاد باش نوروزی سرورمهندس پرویز ظفری"

Posts tagged with "شاد باش نوروزی سرورمهندس پرویز ظفری"

شاد باش نوروزی سرورمهندس پرویز ظفری

شاد باش نوروزی سرورمهندس پرویز ظفری

اسفند. ۲۹ | شاد باش نوروزی ‫۲۹ اسفند ۱۳۹۳ نوروز ،گل به پای تو…….ای پیر ، ای عزیز، زادروزت را درست نمی دانم. می دانم که از آن هزاره های دور می آیی....