Home » Posts tagged with "سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت"

Posts tagged with "سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت"

سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت

سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت

فروردین. ۱۵ | سخنان تند وزیر کار علیه وزیر بهداشت ۱۵ فروردین ۱۳۹۶     علی ربیعی وزیر کار دولت روحانی در سخنان خود از طرح تحول سلامت انتقاد کرده و آن را...