Home » Posts tagged with "سالروز آزادسازی خرمشهر"

Posts tagged with "سالروز آزادسازی خرمشهر"

سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی

سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی

خرداد. ۱ | بمناسبت سالروز فتح خرمشهر و روز مقاومت و پیروزی سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱     مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد...