Home » Posts tagged with "زندان"

Posts tagged with "زندان"

حکم زندانی شاهین زینعلی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

حکم زندانی شاهین زینعلی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

دی. ۲۵ | به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران بنا به اطلاعات واصله از خانواده ی سرور شاهین زینعلی، اخطاریه ای از طرف شعبه ی اجرای احکام، با مهلت ۲۰ روز...