Home » Posts tagged with "دکتر ابراهیم میرانی"

Posts tagged with "دکتر ابراهیم میرانی"

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

گفتگوی بهرام مشیری با دکتر حسن کیانزاد درباره ی موضوع بحرین

خرداد. ۲۴ | چندی پیش بهرام مشیری در برنامه ی تلویزیونی سرزمین جاوید با طرح مطالبی در پیرامون سخنرانی تاریخی محسن پزشکپور (سرور پندار) در مجلس شورای ملی...

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بازداشت میلاد دهقان و حجت کلاشی از اندامان حزب پان ایرانیست در اهواز

بهمن. ۱ | سروران مبلاد دهقان و حجت کلاشی امروز صبح در مراسم سالگرد فوت سرور دکتر ابراهیم میرانی, مسئول تشکیلات حزب در خوزستان , بازداشت شدند این در حالی...