Home » Posts tagged with "تعطیلی برخی دفاتر ایران در کویت ‌‫و اخراج ۱۵ دیپلمات ایرانی"

Posts tagged with "تعطیلی برخی دفاتر ایران در کویت ‌‫و اخراج ۱۵ دیپلمات ایرانی"

تعطیلی برخی دفاتر ایران در کویت ‌‫و اخراج ۱۵ دیپلمات ایرانی

تعطیلی برخی دفاتر ایران در کویت ‌‫و اخراج ۱۵ دیپلمات ایرانی

تیر. ۲۹ | تعطیلی برخی دفاتر ایران در کویت ‌‫و اخراج ۱۵ دیپلمات ایرانی ۲۹ تیر ۱۳۹۶     در پی انتشار گزارش هایی در مورد بسته شدن تعدادی از دفاتر...