Home » Posts tagged with "تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران"

Posts tagged with "تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران"

تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران

آبان. ۲۳ | تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران ۲۳ آبان ۱۳۹۶     کمیته سوم سازمان ملل متحد با ۸۳ رای موافق نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد....