Home » Posts tagged with "«بیت رهبر» مدار مهم فساد در جمهوری اسلامی"

Posts tagged with "«بیت رهبر» مدار مهم فساد در جمهوری اسلامی"

«بیت رهبر» مدار مهم فساد در جمهوری اسلامی

«بیت رهبر» مدار مهم فساد در جمهوری اسلامی

آذر. ۸ | «بیت رهبر» مدار مهم فساد در جمهوری اسلامی ۷ آذر ۱۳۹۶ روشنک آسترکی     فساد با جمهوری اسلامی چنان تنیده شده و در آمیخته که این روزها بخش...