Home » Posts tagged with "انتقاد تند رئيس‌جمهوری آلمان از اردوغان"

Posts tagged with "انتقاد تند رئيس‌جمهوری آلمان از اردوغان"

انتقاد تند رئیس‌جمهوری آلمان از اردوغان

انتقاد تند رئیس‌جمهوری آلمان از اردوغان

مرداد. ۱ | انتقاد تند رئیس‌جمهوری آلمان از اردوغان ۱ مرداد ۱۳۹۶   فرانک والتر اشتاین‌مایر رئیس‌جمهوری آلمان در گفت‌وگو با تلویزیون این کشور سیاست‌های...