Home » Posts tagged with "ارتباط های پنهان ام آی ۶ و داعش"

Posts tagged with "ارتباط های پنهان ام آی ۶ و داعش"

ارتباط های پنهان ام آی ۶ و داعش

ارتباط های پنهان ام آی ۶ و داعش

تیر. ۶ | ارتباط های پنهان ام آی ۶ و داعش ۰۶ تیر ۱۳۹۳ ترجمه: سینا پورمند وای نیوز بغداد به نقل از ایندپندنت نوشت تعقیب و کنترل هزاران نفری که از جنگ سوریه...