Home » Posts tagged with "کمتر مزخرف بگوییم(درباره میزان مصرف آب برای‌ سبزه هفت سین)"

Posts tagged with "کمتر مزخرف بگوییم(درباره میزان مصرف آب برای‌ سبزه هفت سین)"

کمتر مزخرف بگوییم(درباره میزان مصرف آب برای‌ سبزه هفت سین)

کمتر مزخرف بگوییم(درباره میزان مصرف آب برای‌ سبزه هفت سین)

اسفند. ۲۵ | کمتر مزخرف بگوییم(درباره میزان مصرف آب برای‌ سبزه هفت سین) ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ نوشته ای خشمگینانه از دکتر کاوه مدنی برنده جایزه «دانشمند جوان برجسته...