خانه » تازه ها, مقالات » حکم زندان برای شرکت کنندگان روز کوروش بزرگ در پاسارگاد!

حکم زندان برای شرکت کنندگان روز کوروش بزرگ در پاسارگاد!
۲۶ آذر ۱۳۹۵

 

956655955350014_n

 

شنیده ها حاکی از آن است که تعداد زیادی از هم میهنان که در مراسم بزرگداشت کورش بزرگ در پاسارگاد حضور داشته اند به حبس از یک تا هشت سال محکوم شده اند. متن خبر حکایت از آن دارد که متهمین در زندان عادل آباد شیراز در بازداشت بوده و قاضی پرونده حق دسترسی به وکیل را از ایشان سلب کرده است.
امیدوارم این خبر صحیح نباشد و تکذیب شود اما در صورت صحت صرفنظر از موضوع اتهام و مستندات دادگاه برای صدور چنین احکام سنگینی ،دو نکته اساسی در خصوص حقوق متهمین در آن به چشم می خورد که از طرف دستگاه قضایی رعایت نشده است.
اول- متهم حق دارد به وکیل دسترسی داشته باشد و سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم مستنداً به تبصره یک ماده ١٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه می باشد.
دوم- این افراد به چه دلیل و با چه مستند قانونی تمام این مدت در بازداشت بوده و همچنان در بازداشت به سر می برند؟!!
در مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار بازداشت موقت بیان گردیده است. با جمع موارد مندرج در این مواد می توان قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود که امری است استثنایی و مربوط به جرایم خاص و شرایط خاص. چنانچه خبر صحت داشته باشد و تمامی متهمین در تمام این مدت در بازداشت به سر برده باشند، بازداشت تمامی آنها بدلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه عقلا محال بوده و در نتیجه در خصوص ایشان باید قرار بازداشت موقت صادر شده باشد.
در اینصورت با توجه به اتهام وارده به این افراد لزوم صدور قرار بازداشت موقت برای ایشان مستنداً به مواد ٢٣٧ و ٢٣٨ قانون پیش گفته و جمع موارد مندرج در این دو ماده در خصوص تمامی متهمین جای پرسش و ابهام فراوان دارد.

 

حکم زندان برای شرکت کنندگان روز کوروش بزرگ در پاسارگاد!

نظرات