خانه » تازه ها, خبرها » شماره ١١٩ – گفتگوی آرش کیخسروی با نسرین ستوده

شماره ١١٩ – گفتگوی آرش کیخسروی با نسرین ستوده

http://paniranism.info/4702.htm

نامه پان ایرانیسم
شماره ١١٩ – یکشنبه ٨ دی ١٣٩٢ – ٢٩ دسامبر ٢٠١٣
www.paniranism.info – iran@paniranism.info

درود بر هم میهنان گرامی

مطالب زیر تقدیم میشوند

گفتگوی آرش کیخسروی با نسرین ستوده
۱۲ روز از بازداشت مهدی ملکی گذشت
بنای ۷۰۰ ساله در میبد به بهانه ساخت دارالقران تخریب شد

پاینده ایران

سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیست
همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
iran@paniranism.info
www.paniranism.info

درخواست هموندی
www.paniranist.org/a.htm

کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران

نظرات